CC MAASMECHELEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. CC MAASMECHELEN biedt tickets en abonnementen te koop aan. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij  is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets/abonnementen op verzoek aan een derde worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas beschikbaar na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt automatisch geannuleerd indien de tickets niet worden betaald  binnen de aangegeven betalingstermijn (maximum 10 dagen na reservering). Deze termijn zal strikt toegepast worden.

3. De ticketlink wordt per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant .

4. De tickets kunnen contant, via bankoverschrijving of d.m.v. VISA of  gewone bankkaart worden betaald.  Tickets worden niet terugbetaald, omgeruild of vervangen, uitgezonderd bij annulering van een voorstelling.

5. Tickets kunnen na betaling ook afgehaald worden aan de ticketbalie tijdens de kantooruren of vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling aan de avondkassa. Betaalde tickets worden nooit per post verstuurd. Voor een herprint bij verlies of vergeten ticket(s) wordt 0,5 euro per ticket aangerekend.

6. Indien een activiteit wordt geannuleerd, worden de tickets hetzij terugbetaald door CC MAASMECHELEN, hetzij omgewisseld voor tickets voor een andere voorstelling naar keuze, onder dezelfde financiële voorwaarden.

7. CC MAASMECHELEN wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.

8. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. CC MAASMECHELEN behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. De klantgegevens worden bewaard om de goede werking van haar diensten te garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen aan te brengen.

8. CC MAASMECHELEN heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.